Şehit ve Gazilerimiz

AYDOĞAN (ÖRENİK) KÖYÜ ŞEHİTLER LİSTESİ

 

S.NO   ADI  SOYADI                       :                                  DOĞUMU                 ÖLÜM TARİHİ

1.         Hasan Oğlu Yusuf (Copgillerden)                           1292 (1876)                01.05.1336 (1920)

2.         Hüseyin POLAT ; Hasan oğlu                                 1296 (1880)                1331 (1915)

3.         Hasan YAYLA; Yusuf oğlu                                      1294 (1878)                14.08.1331 (1915) Sarıkamış’ ta şehit.

4.         Ali POLAT; Mustafa oğlu                                       29.05.1331 (1915)’ de sevk edildi, geri dönmedi.

5.         Halil POLAT : Hasan oğlu                                      Zara ilçesine sevk edildi, oradan dağıtım oldu, geri dönmedi.

6.         Veli POLAT;Mehmet oğlu                                      05.08.1330 (1914) sevk edildi, 21.10.1914 de şehit oldu. (Askerde hastalanıp hava

                                                                                               değişiminde köye dönerken Bayburt Günbatımı mevkiinde ölüyor, oraya gömülüyor).

7.         Osman POLAT ; Ali oğlu                                    Zara ilçesine sevk edildi, oradan dağıtım oldu, geri dönmedi.

8.         Bayram YILDIRIM;İsmail oğlu(KürtaligillerdenZara ilçesine sevk edildi, oradan dağıtım oldu, geri dönmedi.

9.         Süleyman YILDIZ; Ali oğlu                                Kütahya-Dumlupınar’ da şehit. Yanında vurulan İlyas Yayla’ yı mevziye geri

                                                                                            çekerken şehit oluyor. Yan yana gömülüyorlar.

10.       İbrahim YILDIZ                                                       Zara ilçesine sevk edildi, oradan dağıtım oldu, geri dönmedi.

11.       Kasım VİRGÜL; Şeytan Hüseyin oğlu                   Askerden dönmedi.

12.       Ahmet VİRGÜL; Şeytan Hüseyin oğlu                  Askerden dönmedi.

13.       Şükrü YALINCAK; Celal oğlu                                1333 (1917)  de 1. Dünya Savaşı, Rus Harbinde şehit.

14.       Hıdır YALINCAK; Celal oğlu                                 1331 (1912) de 1. Dünya Savaşı, Rus Harbinde şehit.

15.       Hüseyin  YALINCAK; Celal oğlu                           1331 (19142 de 1. Dünya Savaşı, Rus Harbinde şehit.

16.       İbrahim ERDOĞAN; Mehmet oğlu 1887 d.lu        1. Dünya Savaşı, Rus Harbinde şehit.

17.       Kamber ELGULOĞLU                                           Yemen’ de şehit.

18.       Ali MALATYA; Sadık oğlu                                     1. Dünya Savaşı’ nda şehit.

19.       İbrahim MALATYA; Sadık oğlu                             1. Dünya Savaşı’ nda şehit.

20.       Mulla oğlu Osman                                                    1. Dünya Savaşı, Rus Harbinde şehit.

21.       Mulla oğlu Veli                                                         1. Dünya Savaşı, Rus Harbinde şehit.

22.       Mulla oğlu Hüseyin                                                  1. Dünya Savaşı, Rus Harbinde şehit.

23.       Osman ÖZTÜRK; Hasan Çavuş’ un babası.          1. Dünya Savaşı, Rus Harbinde şehit.

24.       Murat AYDIN ; Ali oğlu                                          1. Dünya Savaşı, Rus Harbinde şehit.

25.       Hüseyin ERASLAN; Selman oğlu,                         1. Dünya Savaşı, Rus Harbinde şehit.

            Copgillerden Kadem’ in Dayısı

26.       İlyas YAYLA; Yusuf oğlu, Maksutgilden                           Kütahya-Dumlupınar’ da şehit oldu.

27.       Mustafa ÖZDEMİR; Hüseyin oğlu 1295 (1877)d.lu         Çanakkale’ de şehit oldu.

28.       Himmet ÖZYURT; Parlakgillerden 1295 (1877)d.lu          Zara ilçesine sevk edildi, oradan dağıtım oldu, geri dönmedi.

29.       Mehmet ÖZYURT; Parlakgillerden                                   Zara ilçesine sevk edildi, oradan dağıtım oldu, geri dönmedi.

30.       Ali ERASLAN ; Mehmet oğlu Ördekgilden                      Zara ilçesine sevk edildi, oradan dağıtım oldu, geri dönmedi.

31.       İbrahim ERASLAN;Mehmet oğlu Ördekgilden                Zara ilçesine sevk edildi, oradan dağıtım oldu, geri dönmedi.

32.       Mahmut ERDOĞAN; Mehmet oğlu 1327 d.lu                  II.Dünya Savaşı’ nda, 15.05.1941 tarihinde ikinci kez askere alındı.

                                                                                                    İstanbul Hadımköy’ de 12.11.19941 tarihinde vefat etti. Mezarı bilinmiyor.