Üyelik İşlemleri

 

        DERNEĞİMİZE ÜYELİK İŞLEMLERİ :
       18 Yaşını tamamlamış TC vatandaşı herkes derneğimize üye olabilir.
        Üyelik işlemleri ise çok kolaydır. Şöyle ki;
   Bir zarfın içerisine ,
 
1-      Aşağıda örneği verilen üyelik formunun bilgisayarınızdan normal A4 kağıdına çıktısını alarak doldurup imzalayıp zarfa koyunuz,
2-      Bu formun arkasına el yazısı ile Nüfus Kağıdı bilgilerinizi okunaklı bir şekilde yazabilir
       veya formun arkasına yazmadan Nüfus Kağıdınızın fotokopisini de zarfa koyabilirsiniz.
             (Nüfus kağıdı arkasına yazılacak bilgiler aşağıda verilmiştir.)
3-      Zarfın içerisine  iki adet vesikalık fotoğrafınızı koyunuz.
4-      Derneğimizin Ziraat Bankası Ankara Ulus Şubesi’ndeki 0683 / 36261162-5002 no’lu hesabına veya Ankara-Ulus
       PTT Şubesi’nde derneğimiz adına açılan 5893737 numaralı Posta Çek Hesabına (sadece bir lira havale bedeli  
       ödeyerek) yıllık üyelik aidatı olarak 50 TL yatırıp belgesinin aslı veya suretini de zarfın içerisine koyunuz.
5-      Son olarak bu zarfın üzerine “İbrahim Gülen Yalıncaklı
                                                    Aydoğan Köyü Derneği Başkanı
                                                    Ankara Merkez Sanayi Sitesi 589/2 Sokak
                                                    No:3-5 (Oto Gülen)
                                                    İVEDİK – Yenimahalle / ANKARA”
Adresini yazarak postaya veriniz. Üyelik işlemleriniz böylece tamamlanmış olacaktır…
 
 
**Üyelik Formu’nun arkasına yazılacak olan Nüfus Kağıdı bilgileri şöyle olacak:
(Nüfus Kağıdınızın fotokopisini gönderirseniz buna gerek yoktur.)
 
SERİ………………..NO:…………….
SOYADI: ………………………………….
ADI: ……………………………………….
BABA ADI: ……………………………….
ANA ADI. …………………………………
DOĞUM YERİ: …………………………...
DOĞUM TARİHİ: ………………………..
MEDENİ HALİ: …………………………..
CÜZDANIN KAYITLI OLDUĞU:
İL: …………………………………………
İLÇE: ………………………………………
MAHALLE – KÖY: ………………………
CİLT NO: …………………………………
AİLE SIRA NO: …………………………..
SIRA NO: …………………………………
VERİLDİĞİ YER: ………………………..
VERİLİŞ NEDENİ: ………………………
KAYIT NO: ………………………………
VERİLİŞ TARİHİ: ……………………….
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ÜYELİK FORMU
 
 
 
                                                                                                                            Üye Kayıt No:………..
 
 
                             AYDOĞAN KÖYÜ GELİŞTİRME, GÜZELLEŞTİRME VE SOSYAL           
                             DAYANIŞMA DERNEĞİ  BAŞKANLIĞINA
 
                                                                                                              ANKARA
 
 
                                             Dernek Tüzüğünü okudum, Tüzüğün hedeflediği ana ilkeleri
                             benimsedim, aynen kabul ediyorum. Derneğe üyelik kaydımın yapılmasını rica ederim.             
                                                        /        / 
                                                                                 Adı, Soyadı..:
                                                      
                                                                                  İmzası……...:
 
 
               Adı, Soyadı…...:………………………………………….
 
              Baba Adı……....:…………………………………………
 
              Doğum yeri…...:………………………………………….
 
             Doğum tarihi….:………………………………………….
 
              İli…………….…:………………………………………….
 
              İlçesi…………..:…………………………………………..
 
             Köyü…………..:………………………………………….
 
             Halen bulunduğu
             adres……….....:......................……………………………………………………
 
                            ……………………………………………………………………………
             TC Kimlik No…:…………………………………………..
 
             Telefon No…...:……………………………………………
 
             Kan Grubu......:…………………………..
 
 
                                                                             Üyeliğe Kabulü : ………………..
 
                            Başkan                                2. Başkan                                Muhasip Üye
 
 
 
 
                                                           Üye                                            Üye
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------